GTS Benelux B.V. – Toelichting garantievoorwaarden & -procedure voor de Consument
Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe GTS-Scooter
Hierbij willen wij u toelichten hoe de garantievoorwaarden en de garantieprocedure werkt voor
GTS-Scooters die zijn gekentekend zijn vanaf 01-08-2017.
Garantievoorwaarden
Bij de aankoop van uw nieuwe GTS-Scooter ontvangt u standaard tot 2 jaar Garantie mits het
voertuig niet meer dan 12.000km heeft afgelegd en aan alle overige genoemde voorwaarden is
voldaan.
Op de motorblok van uw nieuwe GTS-Scooter heeft u van GTS tot 3 jaar Garantie mits het
voertuig niet meer dan 12.000 km heeft afgelegd en aan alle overige genoemde voorwaarden is
voldaan.
De 3 jaar Garantie op de motor geldt alleen voor de volgende draaiende delen van de motor :
• Startmotor
• Cilinder en Zuiger
• Cilinderkop
• Inlaatspruitstuk
• Krukas en Lagers
• Lagers en assen van de eind overbrenging
• Nokkenas
• Oliepomp
De Garanties op onze GTS-modellen zijn alleen van toepassing op fabrieksfouten.
De Garanties beperken zich uitsluitend tot het defecte onderdeel en niet op de hele motor of de
hele scooter.
De Garanties gelden alleen voor de 1e particuliere eigenaar (=Consument) en is niet
overdraagbaar.
Wat valt niet onder de Garanties :
• showroommodellen, demo’s of afgeprijsde modellen
• roestvorming, verkleuring of verkleuring van chromen delen
• slijtage-onderdelen.
Slijtage-onderdelen zijn bijv.
• batterijen, accu’s, gloeilampen, banden, kabels, olie, fictiemateriaal,
luchtfilterelementen, zekeringen, bougies, v-snaren, rubbers, koelvloeistof, remblokken,
plasticwerk zoals kuipdelen, chromen delen.
Slijtage-onderdelen van de motor zijn bijv.
• achter koppeling, bendix, variateur en rollers, V-snaar, bougie en bougiedop, uitlaat,
luchtfilter.
De Garanties komen te vervallen in het geval van
• commercieel gebruik (e.g. bezorgscooter), verkeerd gebruik, off-road-gebruik
• scooters die zijn opgevoerd of waar iemand aan heeft gesleuteld die geen officiële GTSDealer is
• indien u niet de eerste eigenaar bent
• als er iets defect is gegaan als gevolg van geen of onvoldoende onderhoud
• opzet, eigen schuld en/of nalatigheid
• (verkeers)ongelukken, diefstal, vandalisme, brand, vorst, bliksem, hagel.
Niet onder de Garanties vallen bijv. schade
• aan een kickstarter die door verkeerd gebruik is afgebroken
• als gevolg van rijden zonder olie of het gebruik van de verkeerde brandstof
• aan een teller of kappen die smelten als gevolg van een gemonteerd windscherm en
inwerking van zon
• door een vastgevroren gas- of remkabel.
Garantieprocedure
De Garanties gelden onder de voorwaarde dat alle onderhoudsbeurten correct zijn uitgevoerd
bij een van onze officiële GTS-Dealers. De onderhoudsbeurten worden bijgehouden en
geregistreerd op de GTS Dealer portal / Onderhoudsboekje.
Garantie-claims worden in behandeling genomen nadat zij schriftelijk zijn aangemeld samen
met de kopie-factuur en reden voor de garantie-claim en na overleg met de Dealer.
GTS zal de gegevens en het defecte onderdeel altijd bij de officiële GTS-Dealers opvragen en
met de officiële GTS-Dealer overleggen of de claim rechtvaardig is.
GTS stuurt de defecte onderdelen die terecht onder de Garanties zijn geclaimd gratis naar onze
GTS-Dealer. Arbeidsloon wordt door GTS niet vergoed.
In het geval van herstel en/of vervanging van het goed en/of onderdelen daarvan, zal een
garantietermijn niet worden verlengd of opnieuw starten.
Voor onterechte garantie-claims berekent GTS de gemaakte kosten door aan de Consument.
GTS heeft het recht op retentie op de ter reparatie en/of vervanging aangeboden goederen
indien geen van de Garanties van toepassing is totdat de volledige kosten voor onderzoek,
herstel, vervanging en opslag zijn voldaan.
Alle informatie en teksten zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
“GTS” is GTS Benelux B.V., KvK 69203784. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.
In geval van verschillen, zullen GTS en de Consument achten deze in eerste instantie in onderling overleg
op te lossen. Op alle geschillen, van welke aard ook, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen
worden beslecht door de rechtbank Utrecht